AVG verwerkingsregister

 

AVG verwerkingsregister van Boerderij Hazenveld

 

Geachte relatie/gast,

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
In onderstaande verklaring willen wij u graag op de hoogte stellen van ons privacy plan.
Hierbij vragen wij u toestemming  om uw gegevens te bewaren/gebruiken volgens deze wet.
Mocht er geen reactie komen op onderstaande verklaring dan nemen wij aan dat u akkoord gaat en registeren wij u als zodanig.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 •    Bedrijfsnaam / naam gast;
 •    Adres;
 •    Postcode;
 •    Vestigingsplaats / woonplaats;
 •    Land;
 •   Geboortedatum;
 •   Telefoonnummer /faxnummer;
 •   Factuurbedragen;
 •   E-mailadres;
 •   BTW nummer (indien op uw verzoek vermeld op factuur);
 •   KvK-nummer ( indien op uw verzoek vermeld op factuur);
 •   Naam en telefoonnummer van contactpersoon.
           

 

Deze gegevens worden slechts verwerkt ten behoeve van uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
 Boerderij Hazenveld verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 •   Verzenden van onze nieuwsbrief en/of folder;
 •   Het afhandelen van uw betaling;
 •   U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is;    
 •   U te informeren over wijzigingen van uw reservering / van onze diensten;
 •   Boerderij Hazenveld verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
    verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Boerderij Hazenveld bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Boerderij Hazenveld  verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij aan onze: boekhouder, reserveringsprogramma’s, websitebeheerder, betalingsprogramma’s  en administratief medewerkers.

 

Website / Cookies

Boerderij Hazenveld respecteert de privacy van bezoekers van onze website. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. De website maakt gebruik van cookies maar alleen voor de technische werking van de website en niet om gebruikers te tracken.

 

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.
Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 


Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Wij hebben hier geen invloed op.

 


Facebook en Twitter (social media)
Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Dit geldt ook voor andere social media kanalen.

 

 

Foto’s /video’s

Boerderij Hazenveld gebruikt soms ook foto’s of filmpjes van gasten op onze website en/of reclamefolder. Dit doen wij om een sfeer te creëren op onze site/folder natuurlijk doen wij
dit alleen met u toestemming.

Wil u hiervoor toestemming geven? Vergeet dan niet het vinkje onderaan de pagina aan te kruisen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Boerderij Hazenveld. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@boerderijhazenveld.nl

 

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek.
Boerderij Hazenveld wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Boerderij Hazenveld neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

    

 

–        Hierbij geef ik Boerderij Hazenveld toestemming voor het gebruik van fotomateriaal waarop ik of mijn kind(eren) te zien zijn.

–        Hierbij geef ik Boerderij Hazenveld toestemming voor het gebruik van filmmateriaal waarop ik of mijn kind(eren) te zien zijn.

 

Deze pagina graag aan ons retourneren als u toestemming geeft beeldmateriaal te gebruiken?

 

Naam:………………………………………………….
Adres:…………………………………………………

Woonplaats:………………………………………..

 

 

Met vriendelijke groet,

Marianne Hoekstra


www.boerderijhazenveld.nl
info@boerderijhazenveld.nl