Adopteer een koe

 

 


Wil je ook betrokken blijven bij alle bewoners van Boerderij Hazenveld? 

Wordt 'Vriend van de Boerderij' of Adopteer één van onze Koeien!


Wij zijn dit jaar gaan samenwerken met een jonge boer uit het dorp. De melkkoeien verhuizen in dit weideseizoen naar de melkrobot op zijn boerderij.
Het jongvee komt weer terug naar onze boerderij. Samen gaan we werken aan het welzijn van onze koeien en aan het behoud van onze beide mooie boerenbedrijven.

Voor nieuwe adoptievrienden zijn er vanaf oktober ook weer kalfjes te adopteren.

Waarom zijn wij zo blij met Adopteer een Koe?

Wat is er nu leuker dan gedachten uitwisselen met boeren en niet boeren? Over het boerenleven en over onze manier van boeren?
Graag vertellen wij over onze manier van boeren. Jullie ideeën daarover houdt ons scherp. Van zulke gesprekken krijgen wij energie.
 
Wat doen wij van het adoptiegeld? Hiervan hebben wij bijvoorbeeld de extra luxe koematrassen aangeschaft.
Ook gebruiken wij dit voor speciale, duurdere brokken voor de koeien, waar geen genetisch gemodificeerde soja in zit.

 

Adoptievriend en dan?
                                                                                                         - Wij houden je op de hoogte over ons leven op de boerderij;
Helpen koeien melken.jpg- Een keer per jaar nodigen wij jullie uit op onze adoptiedag;
- Koeiendans: uniek en alleen voor onze (adoptie)vrienden en aanwezige gasten;
- Verse biest! Weet je nog wel nog van vroeger? Die smaak nog eens proeven?
- De WhatsApp groep van de boer? Meld je aan voor een direct contact met de boer.

   
Net zo blij in de wei met koeien melken als boer Piet? Ga een keer met hem mee!
overall en laarzen aan en hup, op de tractor naar de koeien.
Voor deze unieke ervaring krijg je als adoptievriend 50% korting op de normale deelnamekosten voor oa. het gebruik van bedrijfskleding.
Dit kan nog in 2023!Met het oog op gezondheid van de koeien en het behouden van een goede melkkwaliteit kunnen er per keer maximaal 2 kinderen (+ 1 volwassene) mee. 
Wij melken van mei tot november de koeien in de polder, in een doorloopwagen. Als gast mee melken? Schrijf je in op de melkkalender in de hal.
Melktijden: 's Middags van ca. 16.30 uur -18.30 uur en 's morgens vroeg van ca. 05.30 uur - 07.30 uur. 
Voor deze unieke ervaring rekenen wij een kleine bijdrage van € 6 per persoon.

Om het melkproces zo hygienische mogelijk te laten verlopen is het dragen van onze bedrijfskleding verplicht.
Hiermee voldoen wij aan de eisen die aan een melkveehouder gesteld worden voor het leveren van 100% gezonde melk.


Ook (adoptie) vriend worden van Boerderij Hazenveld/Spriethof?geboorte kalf. jpg
Bel boer Piet : 06-23077115 of stuur hem een berichtje.
Spreek met hem af wanneer je bij de koeien wilt komen kijken. 
Dan vullen we ook gelijk het aanmeldformulier in en ga je naar huis met een
adoptiecertificaat en informatief pakket!
En.......Adopteer je een koe of kalfje, dan mag je haar zelf een naam geven! Hoe leuk is dat?

Voor het adopteren van een koe betaal je € 50,00 per jaar.  
Meer weten over Adopteer een Koe en de stichting Koevoet?  
Adopteereenkoe.nl

 

Wil je de adoptie stopzetten?
Jammer, toch zijn wij heel blij met alle jaren dat je ons gesteund hebt!
Stuur een mail naar ons als boer met als tweede geadresseerde: ledenadmin@adopteereenkoe.nl?
De opzegging gaan in per 31 december van het lopende jaar.

 

Informatie over MVO duurzaam ondernemen:

Op Boerderij Hazenveld werken wij ecologisch, dus met oog voor de leefomgeving van mens en dier, nu maar ook in de toekomst:

  • We printen op kringlooppapier;
  • Schoonmaakproducten, zo weinig en zo groen mogelijk;
  • Sponsoren we plaatselijke evenementen en verenigingen, zoals de Kerstmarkt Kockengen, CPJ en Tovedem.
  • Zo blijft onze leefomgeving aantrekkelijk voor iedereen. 
  • Wij gebruiken zo min mogelijk kunstmest;
  • Slootkanten laten wij onbemest;
  • Wij gebruiken antibiotica alleen als het echt niet anders kan, we zijn trots op onze zeer lage antibiotica status;
  • Onze koebrok is speciaal 'VLOG' voer, zonder gemodificeerde soja;
  • We kopen lokaal, hiermee beperken we CO2 uitstoot;