Adopteer een koe

 

 


Wil je ook betrokken blijven bij alle bewoners van Boerderij Hazenveld/De Spriethof? 

Word 'Vriend van de Boerderij' of Adopteer één van onze Koeien of Kalfjes!


Sinds januari 2023 werken we samen met een jong boeren gezin in de omgeving. Ook bij Adopteer een Koe is deze samenwerking zichtbaar.
Op de Spriethof wonen vanaf 1 oktober 2023 alle melkkoeien en kalfjes. Het jongvee komt in het voorjaar weer terug naar onze weilanden.
Samen gaan we werken aan het welzijn van onze koeien en aan het behoud van onze beide mooie boerenbedrijven.

Voor nieuwe adoptievrienden zijn er nu ook weer kalfjes te adopteren bij boerin Marjolein op de Spriethof, Kortrijk 26-a, 3621 LX Breukelen.
(tussen Breukelen/A2 en Kockengen, aan de kant van Kockengen). 

Met de trekker rijden boer Piet en boer Anthony achteruit het land van Hazenveld uit, rechts, links en hups, naar rechts het land van de Spriethof in.

Waarom zijn wij zo blij met Adopteer een Koe?

Wat is er nu leuker dan gedachten uitwisselen met boeren en niet boeren? Over het boerenleven en over onze manier van boeren?
Graag vertellen wij over onze manier van boeren. Jullie ideeën daarover houdt ons scherp. Van zulke gesprekken krijgen wij energie.
 

Adoptievriend en dan?

                                                                                                         - Wij houden je op de hoogte over ons leven op de boerderij;
Helpen koeien melken.jpg- Een keer per jaar nodigen wij jullie uit op onze adoptiedag;

- Geregeld stuurt boerin Marjolein een uitnodiging voor een bezoekje aan de Spriethof.
  Zij kan je dan ook vertellen waar jou geadopteerde pink, vaars of koe staat; 

- De boer helpen? Dat is jouw kans om een echt gesprek aan te gaan.
  Gezellig tijdens het klussen.
  Op de Spriethof zijn regelmatig klusjes, we melden ze in de app-groep.
- Koeiendans: uniek en alleen voor onze (adoptie)vrienden;
- Je wordt toegevoegd aan de WhatsApp groep van boer Piet en boerin Marjolein?
  Zo blijf je op de hoogte van alles wat er speelt op beide boerderijen.

   


Ook (adoptie) vriend worden van Boerderij Hazenveld/Spriethof?geboorte kalf. jpg
Bel boerin Marjolein of stuur haar een berichtje.

Marjolein regelt de adoptieadministratie vanaf 1-10-2023, bij haar wonen ook de kalfjes.


Spreek met haar af wanneer je bij de koeien wilt komen kijken. 
Vul vooraf het aanmeldformulier van de Adopteer een Koe website in en je gaat straks naar huis met een adoptiecertificaat en informatief pakket!
En.......Adopteer je een koe of kalfje, dan mag je haar zelf een naam geven! Hoe leuk is dat?

Voor het adopteren van een koe betaal je € 50,00 per jaar.  
Meer weten over Adopteer een Koe en de stichting Koevoet?  
Adopteereenkoe.nl

 

Wil je de adoptie stopzetten?
Jammer, toch zijn wij heel blij met alle jaren dat je ons gesteund hebt!
Stuur een mail naar ons als boer met als tweede geadresseerde: ledenadmin@adopteereenkoe.nl?
De opzegging gaan in per 31 december van het lopende jaar.

 

Informatie over MVO duurzaam ondernemen:

Op Boerderij Hazenveld werken wij ecologisch, dus met oog voor de leefomgeving van mens en dier, nu maar ook in de toekomst:

  • Onze schoonmaakproducten zijn zo groen mogelijk en worden zorgvuldig gedoseerd;
  • Sponsoren we plaatselijke evenementen en verenigingen, zoals de Kerstmarkt Kockengen, CPJ en Tovedem;
  • Door sponsoring van activiteiten in de regio blijft onze leefomgeving aantrekkelijk voor iedereen; 
  • Wij gebruiken zo min mogelijk kunstmest;
  • Slootkanten laten wij onbemest;
  • Wij gebruiken antibiotica alleen als het echt niet anders kan, we zijn trots op onze zeer lage antibiotica status
  • We kopen lokaal, hiermee beperken we CO2 uitstoot;
  • We doen actief aan afvalscheiding.